SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

 

29 listopada 2011r. w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim odbyła się V Konferencja Szkół Promujących Zdrowie, która została zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej wraz z Powiatowym Zespołem Wsparcia Sieci Szkól Promujących Zdrowie.
 

Podczas konferencji Starosta Bialski Tadeusz Łazowski i p. Anna Jureczko - Powiatowy koordynator ds. Szkół Promujących Zdrowie wręczyli p. dyrektor Teresie Turskiej Certyfikat Powiatowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
 

Certyfikat ten jest uwięczeniem realizacji Rocznego Planu i wykonania wielu różnorodnych działań mających na celu promowanie zasad zdrowego stylu życia. Rzetelna praca nauczycieli i uczniów pod kierunkiem koordynatorów mgr Grażyny Mikołajczuk i mgr Elżbiety Ostojskiej przyniosła zaplanowane efekty.