Strona główna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

horizontal rule

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA

W MIĘDZYRZECU PODLASKIM

  

 

Podstawa prawna:

 

1.    Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991roku.

2.    Statut Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzyrzecu Podlaskim.

  

Regulamin zawiera:

 

I.      Postanowienia ogólne.

II.    Organy Samorządu.

III.    Kompetencje Organów Samorządu Uczniowskiego.

IV.    Regulamin wyborów Organów Samorządu Uczniowskiego.

V.     Opiekun Samorządu Uczniowskiego.

VI.    Zasady wprowadzenia zmian do Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.

VII.   Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego.

VIII.  Postanowienia końcowe.

  

Postanowienia ogólne.

 

1. SU Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzyrzecu Podlaskim działa w oparciu o art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września.1991 roku i Statut Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzyrzecu Podlaskim.

2. SU tworzą z mocy prawa wszyscy uczniowie szkoły.

3. SU jest organizacja niezależna, a jego organy są reprezentantami ogółu uczniów szkoły.

4. Zasady wybierania organów SU określa regulamin wyborów.

5. SU broni praw uczniowskich, czuwa nad przestrzeganiem przez nich obowiązków.

Celem działania SU jest uczenie się demokratycznych form współżycia, odpowiedzialności  moralnej i pozytywnych postaw społecznych.

 

 

horizontal rule

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2011/2012

 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. H. SIENKIEWICZA

W MIĘDZYRZECU PODLASKIM

 

 

WRZESIEŃ

 

 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012. Udział Pocztu Sztandarowego w uroczystości w naszej szkole.

 2. Udział Pocztu Sztandarowego w Miejskich Obchodach Rozpoczęcia Roku Szkolnego.

 3. Rozpoczęcie działalności SU i samorządów klasowych.

 4. Zebranie powyborcze: omówienie wyników wyborów, ustalenie Prezydium SU oraz osób działających w sekcjach (dekoracyjna, informacyjna).

 5. Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy SU na bieżący rok szkolny.

 6. Dzień Chłopaka. Przygotowanie ogłoszeń o dyskotece. Zorganizowanie dyskoteki. Zorganizowanie konkursu na najsympatyczniejszego chłopaka.

 7. Pomoc w organizacji dni zdjęciowych dla uczniów.

 8. Udział w Akcji Sprzątanie Świata.

 9. Udział Pocztu Sztandarowego podczas Pasowania na pierwszoklasistę.

 10. Organizacja Zbiórki Makulatury.

 

PAŹDZIERNIK

 

 1. Dzień Edukacji Narodowej. Złożenie życzeń nauczycielom i pracownikom szkoły. Udział Pocztu Sztandarowego w Miejskich Obchodach Dnia Edukacji Narodowej (14 październik).

 2. Włączenie się w akcję "Góra Grosza".

 3. Porządkowanie grobów poległych Żołnierzy, zmarłych Księży, grobów opuszczonych.

 

LISTOPAD

    

 1. Dyskoteka andrzejkowa. Uzyskanie zgody pani Dyrektor, zwrócenie się z prośbą do nauczycieli o sprawowanie opieki podczas dyskoteki zorganizowanie wróżb.
  Przygotowanie nagłośnienia, przygotowanie ogłoszenia/plakatu o dyskotece, poinformowanie wszystkich klas o dyskotece, przygotowanie sali, przygotowanie biletów i ich sprzedaż.

 2. Udział Pocztu Sztandarowego w Uroczystościach Święta Niepodległości (11 listopada).

 3. Udział Pocztu Sztandarowego w Uroczystościach Krwawych Dni Międzyrzeca (16 listopada).

 4. Organizacja konkursu na najbardziej życzliwą klasę z okazji Dnia Życzliwości (22 listopada).
   

GRUDZIEŃ

 

 1. Ogłoszenie konkursu na Gospodarza miesiąca.

 2. Mikołajki. Organizacja dyskoteki, zwrócenie się z prośbą do nauczycieli o sprawowanie opieki podczas dyskoteki. Przygotowanie nagłośnienia, przygotowanie ogłoszenia/plakatu o dyskotece, poinformowanie wszystkich klas o dyskotece, przygotowanie sali, przygotowanie biletów i ich sprzedaż.

 3. Złożenie życzeń Świątecznych Gronu Pedagogicznemu i pracownikom szkoły.

 4. Aktualizacja gabloty.
   

STYCZEŃ

 

 1. Konkurs gospodarza miesiąca – rozstrzygnięcie.

 2. Podsumowanie pracy samorządu uczniowskiego w pierwszym semestrze.    

 

LUTY

 

 1. Zorganizowanie dyskoteki okazji Dnia Przyjaźni. Zwrócenie się z prośbą do nauczycieli o sprawowanie opieki podczas dyskoteki. Przygotowanie nagłośnienia, przygotowanie ogłoszenia/plakatu o dyskotece, poinformowanie wszystkich klas o dyskotece, przygotowanie sali, przygotowanie biletów i ich sprzedaż.

 2. Aktualizacja gabloty.

 3. Zorganizowanie poczty walentynkowej. Przygotowanie skrzynki na kartki walentynkowe. Doręczenie korespondencji walentynkowej przez „szkolnych listonoszy”.
   

 MARZEC

 

 1. Dzień Kobiet. Złożenie życzeń wszystkim Paniom.

 2. Organizacja konkursu na Najbardziej Sumiennego Ucznia naszej szkoły.

 

KWIECIEŃ

 

 1. Życzenia Świąteczne Wielkanocne dla wszystkich pracowników szkoły.

 2. Aktualizacja gabloty.

 

MAJ

 

 1. Udział Pocztu Sztandarowego w Uroczystościach Święta 3 maja.

 2. Zorganizowanie konkursu na Najpiękniejszy Wiersz o Mamie.
   

CZERWIEC

 

 1. Podsumowanie pracy Samorządu i Pocztu Sztandarowego.

 2. Zorganizowanie wyborów do Samorządu Uczniowskiego na przyszły rok szkolny 2012/2013.

 3. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2011/2012. Udział Pocztu Sztandarowego.

 

 

                                                                                                    OPIEKUNOWIE:

                                                                                                    mgr Agata WAWRYNIUK

                                                                                                    mgr Katarzyna Biegajło