Strona główna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. SKŁAD RADY RODZICÓW

  2. PLAN PRACY RADY RODZICÓW

 

horizontal rule

 

Prezydium Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej
im. Henryka Sienkiewicza
w Międzyrzecu Podlaskim

 


    Przewodniczący - p. Andrzej Pawlik
    Zastępca - p. Monika Domańska
    Sekretarz - p. Marzena Karpińska
    Skarbnik - p. Katarzyna Dulska


    Komisja Rewizyjna

    Przewodniczący -
p. Magdalena Matejek
    Członek -
p. Wioletta Golbiak
    Członek -
p. Katarzyna Nurzyńska
 

horizontal rule

 

Plan Pracy Rady Rodziców

w Szkole Podstawowej Nr 1 im. H. Sienkiewicza

w Międzyrzecu Podlaskim

na rok szkolny 2011/2012

 

 

Lp.

Zadania

Sposoby realizacji

Termin

Odpowiedzialni

Uwagi

1.

Organizacja pracy Rady Rodziców w roku szkolnym 2011/2012

1. Powołanie nowej Rady Rodziców zgodnie z procedurami.

wrzesień

październik

Dyrektor

2. Przedstawienie i zatwierdzenie planu pracy Rady Rodziców oraz planu finansowego na rok szkolny 2011/2012.

wrzesień

październik

Przewodniczący Rady Rodziców Dyrektor

2.

Współpraca z Dyrektorem Szkoły i Radą Pedagogiczną.

1. Uchwalenie programu wychowawczego i profilaktycznego oraz programów pracy placówki.

październik

Dyrektor
Rada Rodziców

2. Zapoznanie z wybranymi zagadnieniami wynikającymi z kalendarza zadań wyznaczonych do realizacji w roku szk. 2011/2012.

październik

Dyrektor

3. Omówienie głównych zadań zawartych w Szkolnym Programie wychowawczym oraz Programie Profilaktyki w roku szk. 2011/2012.

październik

Dyrektor

4. Współdziałanie z wychowawcami klas w celu uzyskania pełnej realizacji obowiązku szkolnego.

cały rok

Rodzice
Wychowawcy klas

5. Prowadzenie poradnictwa wychowawczego dla rodziców.

cały rok

Wychowawcy klas

prelekcje nt. Korzystania z internetu kl. 0- III, IV-VI

6. Współudział w organizowaniu wycieczek szkolnych.

zgodnie z harmonogramem wycieczek

Wychowawcy klas
Rodzice

7. Pomoc rodziców w organizacji imprez i uroczystości okolicznościowych:
- dni otwarte szkoły,
- zebrania w szkole,

- spotkania klasowe rodziców,
- indywidualne konsultacje w ramach stałych dyżurów

nauczycieli.

zgodnie z harmonogramem imprez i uroczystości

Dyrektor Nauczyciele
Wychowawcy klas

Prezydium RR

Dzień Edukacji Narodowej

13 października

Dyrektor Nauczyciele

Prezydium RR

Mikołajki

6 grudnia

Wychowawcy klas

Trójki Klasowe

Zabawa karnawałowa

26 stycznia

Nauczyciele
Wychowawcy klas Prezydium RR

Dzień Patrona Szkoły

8 maja

Nauczyciele
Wychowawcy klas Prezydium RR

Dzień Matki - Dzień Rodziny

maj - czerwiec

nauczyciele
wychowawcy klas

Trójki Klasowe

Dzień Dziecka

czerwiec

Nauczyciele
Wychowawcy klas
Prezydium RR

Uroczyste pożegnanie absolwentów

czerwiec

Wychowawcy klas
Dyrektor

Zakończenie roku szkolnego

czerwiec

Dyrektor
Nauczyciel odpowiedzialny

Opiniowanie Szkolnego zestawu programów i podreczników

maj 2012

Dyrektor

Opinia RR nt. dorobku zawodowego nauczycieli

maj- czerwiec 2012

Prezydium RR

3.

1. Wnioskowanie do instytucji, organizacji społecznych o udzielanie stałej i doraźnej pomocy dzieciom z rodzin znajdujących się w trudnych warunkach.

cały rok

Prezydium RR
Wychowawcy klas

2. Korzystanie z możliwości uzyskania pomocy rzeczowej przez wychowanków.

cały rok

Nauczyciele
Wychowawcy

4.

Działalność finansowa Rady Rodziców.

1. Pozyskiwanie środków finansowych na konto Rady Rodziców.

cały rok

Rodzice

2. Dofinansowanie zabawy karnawałowej.

styczeń

Przewodniczący RR

3. Zakup słodyczy z okazji wręczania za osiągnięcia i sukcesy szkolne.

cały rok

Przewodniczący RR

4. Zakup książek i nagród rzeczowych na zakończenie roku szkolnego.

czerwiec

Przewodniczący RR

5. Dofinansowanie wycieczek dla dzieci, uroczystości okolicznościowych oraz biletów wstępu do kina i teatru.

cały rok

Przewodniczący RR

6. Zakup pomocy dydaktycznych.

wg potrzeb cały rok

Przewodniczący RR

7. Zakup nagród i książek na konkursy szkolne.

cały rok

Przewodniczący RR

8. Dofinansowanie udziału w spektaklach teatralnych i kinowych.

cały rok

Przewodniczący RR

5.

Udział rodziców w pracach społeczno-użytecznych na rzecz szkoły.

 

 

 

1. Uczestnictwo w pracach porządkowych związanych z remontem szkoły.

wg potrzeb cały rok

Rodzice

2. Uczestnictwo w zbiórce makulatury

październik

Rodzice i Wychowawcy

 

 

Przewodniczący Rady Rodziców