Strona główna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTY REALIZOWANE

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA

W MIĘDZYRZECU PODLASKIM

horizontal rule

 

 

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

Program Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ) realizowany jest w Polsce od 1991 r.

Szkoła Promująca Zdrowie jest to siedlisko, w którym członkowie społeczności szkolnej - pracownicy i uczniowie: podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi, zwłaszcza rodziców do podjęcia podobnych starań.

Nadrzędnym celem SZPZ jest zdrowy styl życia społeczności szkolnej i lokalnej. czytaj więcej

 

RADOSNA SZKOŁA

Rządowy program Radosna Szkoła, to szansa dla publicznych i niepublicznych szkół podsta­wowych na uzyskanie wsparcia finansowego przeznaczonego na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole i na urządzenie szkolnego placu zabaw.

Program Radosna Szkoła, ukierunkowany na realizację ogólnej idei zapewnienia najmłodszym uczniom właściwego rozwoju psychofizycznego, zakłada stworzenie w szkołach warunków do aktywności ruchowej, porównywalnych ze standardami wychowania przedszkolnego. czytaj więcej

 

 

 

 

 

 

 

MLEKO Z KLASĄ

Mleko z klasą to wspólna inicjatywa polskich producentów mleka, Rady Promocji Zdrowego Żywienia Człowieka oraz firmy Tetra Pak, mająca na celu stworzenie zdrowego nawyku picia mleka przez dzieci w Polsce. Inicjatywa "Mleko z klasą" wspiera program dopłat unijnych do mleka szkolnego za, który odpowiedzialna jest Agencja Rynku Rolnego, wykracza jednak poza jego ramy pod względem zakresu działań. Program "Mleko z klasą" ma na celu zachęcenie dzieci do picia mleka przez zabawę i szereg aktywności takich: jak konkursy dla dzieci i szkół, programy edukacyjne, a także współpracę z mediami. czytaj więcej

 

OWOCE W SZKOLE

Od roku szkolnego 2009/2010 Komisja Europejska uruchomiła nowy program Wspólnej Polityki Rolnej „Owoce w szkole”, do którego przystąpiła również Polska. Program finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu UE (75%) oraz środków pochodzących z budżetu krajowego (25%). Całkowity budżet programu w roku szkolnym 2011/2012 wynosi ok. 12,3 mln EUR (48,9 mln PLN).


W Polsce program skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Głównym celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach podstawowych.

Dzieciom uczestniczącym w programie udostępnia się:

bullet

świeże owoce (jabłka, gruszki, truskawki),

bullet

świeże warzywa (marchew, papryka słodka, rzodkiewki),

bullet

soki owocowe, warzywne oraz owocowo – warzywne.


Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego. czytaj więcej

 

POLICZ KROKI DO SUKCESU

Od 03.12.2012 r. do 30.06.2013 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 im. H. Sienkiewicza realizowany jest projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej "Policz kroki do sukcesu". Celem projektu jest rozwijanie zdolności matematycznych, językowych i przyrodniczych uczniów klas IV - VI oraz zajęcia wyrównawcze z tych dziedzin. Dodatkowe lekcje będą prowadzone aktywnymi metodami w małych grupach z wykorzystaniem nowych pomocy dydaktycznych.


W ramach projektu zaproponowano również spotkania związane z poradnictwem psychologiczno - pedagogicznym dotyczącym konieczności kształcenia oraz zdobywania i podnoszenia kwalifikacji. Przewidziano też wyjazd edukacyjny wszystkich uczestników projektu, a uwieńczeniem zajęć ma być "Festiwal Wiedzy", na którym uczniowie zaprezentują swoje umiejętności.

Harmonogram Kwiecień