Strona główna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA SZKOLE

KONKURS "ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ HENRYKA SIENKIEWICZA"

 

W działaniach szkoły towarzyszą nam słowa Henryka Sienkiewicza

"Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca: ona daje życie"

horizontal rule

Reforma edukacji przeprowadzona w 1999r spowodowała likwidacje Szkoły Podstawowej Nr 1 im. H. Sienkiewicza. Dzięki staraniom Burmistrza Miasta Artura Grzyba Uchwałą Nr VI/38/07 z dnia 27  lutego 2007r Szkoła Podstawowa Nr 1 została utworzona ponownie.

W związku z faktem, że szkoła nie ma patrona, a w historii Międzyrzeca i szkolnictwa nosiła imię H. Sienkiewicza,  zapadła decyzja o nadaniu szkole tego właśnie imienia. Dnia 24 kwietnia 2008r Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę o nadanie Szkole Podstawowej Nr 1 imienia Henryka Sienkiewicza, a następnie 11 sierpnia 2008r wystąpiła o zatwierdzenie tego wniosku do Rady Miasta. 27 lutego 2009r na sesji Rady Miasta została podjęta Uchwała Nr XXXIV/283/09 w sprawie nadania Szkole imienia.

We wrześniu  opracowano szczegółowy harmonogram prac. Kampania miała na celu zapoznanie uczniów z postacią patrona, jego twórczością, szczególnie tą kierowaną do dzieci i młodzieży. Program wychowawczy szkoły miał na celu kształtowanie postaw uczniów poprzez autorytety, wpływ dóbr kultury, literatury, sztuki.

Zaplanowano m.in. wycieczki, konkursy wiedzy o patronie, konkurs plastyczny, gazetki szkolne, apele poświęcone patronowi. Plan obejmuje nawiązanie kontaktu i współpracy z inną szkołą im. H. Sienkiewicza.

Wracając pamięcią do wspomnień podjęto decyzje o przejęciu historycznego sztandaru dawnej Szkoły Podstawowej Nr 1. Sztandar został poddany renowacji i nadal będzie wizytówką naszej szkoły.

 

Uroczystość nadania imienia Szkole Podstawowej NR 1 odbyła się 

19 czerwca 2009r.

 

Program uroczystości:

bullet

Msza św. w  Kościele św. Mikołaja celebrowana przez ks. Dziekana Józefa Brzozowskiego.

bullet

Przekazanie i poświęcenie sztandaru szkoły.

bullet

Uroczyste przejście zaproszonych gości, uczniów, nauczycieli, rodziców, pocztów sztandarowych do szkoły.

bullet

Część oficjalna uroczystości:

            - odsłonięcie tablicy patrona – wbicie pamiątkowych gwoździ,

            - część artystyczna,

            - wręczenie świadectw uczniom wyróżniającym się w nauce.

bullet

Zakończenie roku szkolnego 2008/2009. Wręczenie uczniom świadectw.

   

19 czerwca 2009r. odbyło się uroczyste nadanie Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza połączone z zakończeniem roku szkolnego 2008/ 2009.

 

Swoją obecnością zaszczycili nas liczni Goście na czele z  Burmistrzem Miasta – p. Arturem Grzybem, Wizytator Kuratorium Oświaty -  p. Barbarą  Artecką oraz Przewodniczącym Rady Powiatu – Przemysławem Litwiniukiem. Przybyli Dyrektorzy Szkół Średnich, Gimnazjów, Szkół Podstawowych, byli Dyrektorzy Szkoły Podstawowej nr 1 , Radni Rady Miasta oraz rodzice.

 

O godz. 11. 00. w Kościele p. w. św. Mikołaja odbyła się Msza św. celebrowana przez księdza dziekana Józefa Brzozowskiego, w trakcie której został poświęcony sztandar szkoły. Po zakończeniu Mszy św. Dyrektor Szkoły Teresa Turska, zaproszeni Goście, rodzice, nauczyciele oraz uczniowie przeszli do budynku szkoły. Przewodniczący Rady Miasta – p. Paweł Puszkarski odczytał uchwałę o nadaniu szkole imienia H. Sienkiewicza. W dalszej części dokonano wbicia w drzewiec sztandaru szkoły pamiątkowych gwoździ przez darczyńców: Radę Rodziców, Burmistrza Miasta Artura Grzyba, Ewę Brodawkę i Edwarda Leszczyńskiego. Następnie Pani Dyrektor Teresa Turska przekazała sztandar uczniom, którzy przyrzekli, że będą dbać o dobre imię szkoły. Upamiętniając to ważne wydarzenie, Burmistrz Miasta Artur Grzyb, odsłonił poświęconą przez księdza dziekana Józefa Brzozowskiego pamiątkową tablicę, którą ufundowali: p. Jadwiga i Henryk Zasadzińscy oraz p. Ireneusz Turski.

 

Spośród zaproszonych gości głos zabrali Przewodniczący Rady Powiatu p. Przemysław Litwiniuk,  Burmistrz Miasta Artur Grzyb, ksiądz Dziekan Józef Brzozowski, Naczelnik Wydziału Kultury, Nauki i Sportu - p. Ewa Kozłowska, Wizytator Kuratorium Oświaty - p. Barbara Artecka, p. Elżbieta Leszczyńska.

 

W tak podniosłej chwili Wizytator Kuratorium Oświaty – p. Barbara Artecka wręczyła świadectwa uczniom wyróżniającym się w nauce - "Prymusom Klas". Dyrektor Szkoły Teresa Turska   wręczyła świadectwa uczniom   ze 100% frekwencja oraz najlepszym trzecioklasistom.  Goście zabierając głos zwrócili uwagę na postać patrona naszej szkoły jako autorytetu. Gratulowali uczniom sukcesów w nauce, życząc całej społeczności uczniowskiej udanych wakacji. 

 

Uroczystość uświetniła część artystyczna przygotowana przez uczniów szkoły  pod kierunkiem nauczycieli: p. Elżbiety Filimon, p. Elżbiety Ostojskiej, p. Elżbiety Panasiuk.

 

Następnie wychowawcy klas udali się do swoich sal, aby wręczyć uczniom  świadectwa i zakończyć rok szkolny. Goście zostali zaproszeni przez Panią Dyrektor Teresę Turską do obejrzenia wystawy poświęconej historii Szkoły oraz prac o Patronie wykonanych przez uczniów.

 

Nadanie imienia Szkole zostało dodatkowo uwiecznione wpisami Gości do pamiątkowej Księgi.

 

horizontal rule

 

Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza

Dnia 30.04.2009r. odbył się II etap konkursu – życie i twórczość Henryka Sienkiewicza. Wzięło w nim udział 11 uczniów z klasy IV i V. Zadaniem uczestników było rozwiązanie 15 testowych pytań. Uczniowie zaprezentowali wysoki poziom wiedzy. Jedna z nich osiągnęła maksymalną ilość punktów, cztery osoby otrzymały 14 na 14 punktów, dlatego też zadecydowano o dogrywce. Polegała ona na jak najszybszym napisaniu testu z najmniejszą ilością błędów.

Ostatecznie wyłoniono pięć miejsc:

I – Alicja Mikiciuk kl. IV

II – Sylwia Kieczka kl. IV

III – Laura Juszczuk kl. V

IV – Paulina Ignaciuk kl. IV

V – Agata Malczewska kl. IV. Pytania konkursowe ułożyła i przeprowadziła eliminacje nauczycielka historii Jolanta Byczuk.

 

Wycieczka do Woli Okrzejskiej uczniów kl. II

Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej

        www.muzeumhs.webpark.pl