Strona główna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOŁA ZAINTERESOWAŃ, KOŁA PRZEDMIOTOWE

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA

W MIĘDZYRZECU PODLASKIM

W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

horizontal rule

 

W naszej szkole w roku szkolnym 2011/2012 nauczyciele prowadzą dodatkowe zajęcia dla uczniów. Są ta koła zainteresowań dla dzieci przejawiających zdolności w danym kierunku oraz o charakterze wyrównawczym.


Dzieci poszerzają i utrwalają swoje umiejętności z j. polskiego, matematyki, rozwijają umiejętności plastyczne i manualne. Prace plastyczne uczniów zdobią korytarze szkoły.
 

LP.

RODZAJ ZAJĘĆ

KLASA

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY

1.

Zajęcia dodatkowe z matematyki

VI B

mgr Z. Ostapowicz

2.

Koło matematyczne

V

mgr Z. Ostapowicz

3.

Koło matematyczne- przygotowanie do sprawdzianu

VI

mgr Z. Ostapowicz

4.

Koło polonistyczne

V

mgr J. Pietruk

5.

Koło czytelnicze

IV-VI

mgr E. Panasiuk

6.

Praca z uczniem zdolnym

IV i VI

mgr E. Panasiuk

7.

Praca z uczniem mającym trudności w nauce

IV-VI

mgr E. Panasiuk

8.

Koło polonistyczne

IVA, B

mgr E. Panasiuk

9.

Koło aktywności twórczej

I A

mgr J. Zasadzińska

10.

Zajęcia pływackie

I A, B

mgr J. Zasadzińska

mgr E. Ostojska

11.

Zajęcia z uczniem mającym trudności w nauce

I A

mgr J. Zasadzińska

12.

Koło plastyczne

IV-VI

mgr H. Adamczyk

13.

Koło języka angielskiego

IV-VI

mgr K. Biegajło

14.

Zajęcia z uczniem zdolnym

IV-VI

mgr K. Biegajło

15.

"Bądź mistrzem" - praca z uczniem zdolnym

II B

mgr E. Filimon

16.

Koło matematyczne "Mały Pitagoras"

IIA

mgr A. Krzymowska

17.

Zajecia dydaktyczno- wyrównawcze

II A

mgr A. Krzymowska

18.

Koło historyczne

IV-VI

mgr J. Byczuk

19.

Koło przyrodnicze

V

mgr M. Matejuk

20.

Zajęcia rekreacyjno-ruchowe

IV-VI

mgr A. Chmielewski

21.

Koło redakcyjne gazetki szkolnej

IV-VI

mgr E. Ilczuk

22.

Koło matematyczne

IV B, V B

mgr E. Ilczuk

23.

Zajęcia rekreacyjno-ruchowe

IV-VI

mgr A. Wawryniuk

24.

Zajęcia pozalekcyjne z uczniem uzdolnionym ruchowo

IV-VI

mgr A. Wawryniuk

25.

Zajęcia wspomagające

I-III

mgr R. Jurkowska

26

Koło przyrodnicze

IV-VI

mgr D. Łataś

27.

Praca z uczniem mającym trudności w nauce

IV-VI

mgr D. Łataś

28.

Koło matematyczne

IVA

mgr D. Łataś

29.

Koło Przyjaciół Biblioteki

mgr G. Muszyńska

30.

Zajęcia wyrównawcze

I

mgr E. Ostojska

31.

Koło recytatorskie

III

mgr A. Sawczuk

32.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

III

mgr A. Sawczuk

33.

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

I-III

p. K. Tichoruk

34.

Koło biblijne

V

s. Teodozja

35.

Zajęcia wyrównawcze

II

s. Teodozja

36.

Koło plastyczne świetlicy szkolnej

mgr J. Wyszyńska-Karłoska

37.

Praca z uczniem słabym

I-III

mgr J. Wyszyńska-Karłoska

38.

Koła małego artysty

0- VI

mgr A. Zgorzałek

39.

Zajęcia wspomagające mowę dziecka

0- VI

mgr A. Zgorzałek