KLUB BEZPIECZNEGO PUCHATKA

 

Realizując III Ogólnopolski Program "Ucz dzieci bezpieczeństwa na drodze, w szkole, w domu i w czasie wakacji" w klasach I-III otrzymaliśmy Certyfikat "Klub Bezpiecznego Puchatka".
 

Mamy ogromną satysfakcję, że nasi uczniowie mają usystematyzowaną wiedzę nt zachowań w różnych sytuacjach życiowych, aby zawsze czuć się bezpiecznym dzieckiem .